บริการและแพลตฟอร์มของเรา

Farm Service Platform

" จัดการด้านการเกษตรครบๆ จบในที่เดียว "

บริการด้านการเกษตร แพลตฟอร์ม ระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมาร์ทฟาร์ม iot ของเรา 

FARMOT

FARMOT

บอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

FARMOT แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม สมาร์ทฟาร์ม ที่นำเทคโนโลยีระบบ สมาร์ทฟาร์ม IOT (INTERNET OF THING) มาใช้ในภาคเกษตรกรรม

เพื่อให้เกษตรกรสามาถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการเกษตรเเละดูเเลผลผลิต ด้วยการทำงานของ SENSOR ที่ใช้ ดูแล MONITOR และคำนวน วัดค่าดิน น้ำ อากาศ และค่าต่างๆ ที่มีผลและมีประโยชน์ต่อการทำการเกษตร ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

FARMSTORY

FARMSTORY

บันทึกการจัดการข้อมูลในฟาร์ม

FARMSTORY แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในฟาร์มเเละเเปลงเกษตรต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเเสดงข้อมูลของผลิตทางการเกษตรผ่านระบบ QRCODE เพื่อให้สินค้าดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งยังมีระบบ บันทึก รายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์ต้นทุน กำไร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และระบบให้ใช้งาน

FARMMARKET

FARMMARKET

ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตรออนไลน์

FARMMARKET ระบบแพลตฟอร์ม E-COMMERCE ซื้อ-ขายสินค้าการเกษตรออนไลน์

โดยเกษตรกรสามารถเปิดร้านเพื่อขายสินค้าทางการเกษตรออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และยังมีระบบหลังร้าน ใช้จัดการระบบสั่งซื้อ สต๊อกสินค้า และ การจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้เกษตรกรได้ใช้งาน

Scroll to Top