ร่วมพัฒนาเยาวชนสู่เกษตรอัจฉริยะ 4.0

ฟาร์มไทยแลนด์ร่วมสร้างพัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ทีมงานฟาร์มไทยแลนด์ เดินทางไปทำการเปิดอบรมเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ
ที่จะนำมาควบคุมอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ โดยมีการเปิดอบรมทั้งการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม
และ ประยุกช์ใช้งานอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ ออกแบบวงจรอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ
เพื่อใช้ในงานภาคการเกษตรต่างๆ

โดยฟาร์มไทยแลนด์เราไม่เพียงแต่ตั้งใจจะพัฒนาวงการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันเท่านั้น
เรายังเริ่มเข้าร่วมช่วยพัฒนาและสอนการเรียนรู้ ปลูกฝัง เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ
ไปประยุกช์ใช้พัฒนาในภาคเกษตรกรรม
ให้กับเยาวชนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยด้วยครับ

 

Scroll to Top