farmpress - บริษัท ฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
+662 105 4747
support@farmthailand.co.th

บริษัท ฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
ฟาร์มไทยแลนด์ ผู้นำด้านเทคโนโลยี การเกษตรทฤษฏีใหม่ กับ เทคโนโลยี IoT , Big Data
และ สื่อเว็บไซต์ ข่าวสารด้ารการเกษตร ในประเทศไทย 


http://www.farmthailand.com
ฟาร์มไทยแลนด์ แหล่งรวมความรู้และข้อมูล ฟาร์ม ไร่ นา สวน พืชผล เกษตรกรรม 
ปศุสัตว์ต่างๆ ในประเทศไทย


#### เกี่ยวกับเรา ####


Website : http://www.farmthailand.com
Facebook : http://www.facebook.com/farmthailands
Youtube : http://www.youtube.com/user/farmthailand
Line : @farmthailand
Email : officer@farmthailand.co.th
Tel       : +66 (0)   2105 4747
Mobile : +66 (0)9 7962 4288